Wypełniony formularz odstąpienia od umowy prosimy odesłać na adres email: zwroty@kominki-m.pl

Wypełniony formularz reklamacji prosimy odesłać na adres email: reklamacje@kominki-m.pl

Formularz odstąpienia od umowy:

Formularz zgłoszenia reklamacji: