Izolacja do kominków

Klej do płyt izolacyjnych 1 kg. rękaw

Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur.

39,00 

Brak
View Detail

Opis

Zastosowanie:

Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej jest używany do sklejenia płyt izolacyjnych. Stosowany jest jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów, jak i ich kombinacji. Klej nadaje się też do klejenia betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Używa się go również do uszczelniania kanałów wentylacyjnych oraz jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się go wewnątrz pomieszczeń, w których nie występuje wilgoć.

Właściwości fizykochemiczne: 

Stan fizyczny: ciekły

Forma dostawy: płynna pasta

Barwa: szara

Zapach: prawie bezwonny

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Temperatura wrzenia: >100oC

Temperatura zapłonu: nie stosuje się

Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

Wybuchowość: nie stosuje się

Granice wybuchowości: nie stosuję się

Właściwości sprzyjające zapaleniu: nie stosuje się

Ciśnienie par: ~ 23 bar

Gęstość ( w 20 oC): 1,7 kg/ dm3

Rozpuszczalność w wodzie: słaba

Odczyn pH ( w 20 oC): ~ 12

Test rozpuszczalności: nie stosuje się

Lepkość ( w 20 oC): lepka

Zawartość rozpuszczalnika: nie stosuje się

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Wymiary 5 x 30 x 10 cm